Taklimat PITA II – semester 2 Program Pengajian Matematik

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Sukacita dimaklumkan bahawa taklimat PITA II bagi akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 16 Februari 2014
Masa   : 3.00 – 4.00 Petang
Tempat : DSJ, Pusat Pengajian Informatik dan Matemtik Gunaan (FST)

Sehubungan dengan itu, Kehadiran para pelajar akan direkodkan.
Sekian, terima kasih

Dr. R. Gobithasaan
Penyelaras PITA
Program Pengajian Matematik
Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

Pusat Pengajian Universiti Malaysia Terengganu

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera

YBhg. Dato'/Prof./Dr./Tuan/Puan

PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 31 TAHUN 2013

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Lembaga Pengarah UMT yang
bersidang pada 3 September 2013 telah bersetuju meluluskan Penambahbaikan
Governans Pengajaran dan Pembelajaran dengan memperkenalkan Sistem Pusat
Pengajian. Berikut adalah senarai Pusat-pusat pengajian yang telah
diluluskan bagi menggantikan sistem fakulti yang sedia ada berkuatkuasa 1
Disember 2013:-

1) Pusat Pengajian Sains Asas
2) Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan
3) Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran
4) Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur
5) Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan
6) Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi
7) Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim
   Pusat Pengajian Kejuruteaan lautan
9) Pusat Pendidikan Asas dan Liberal
3.   Sehubungan dengan itu, seluruh warga Universiti diharap mengambil
maklum dengan penubuhan pusat-pusat pengajian yang baharu.

Sekian, terima kasih.

SEKSYEN GOVERNAN
PEJABAT PENDAFTAR

Penstrukturan Pusat Pengajian – Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

Dengan Segala Hormatnya dimaklumkan bahawa Universiti Malaysia Terengganu telah melaksanakan penambaikan penstrukturan semua fakulti di UMT dengan mewujudkan Pusat Pengajian berdasarkan bidang tumpuan yang telah ditetapkan.
Bermula 1 Disember 2014, semua Program Akademik yang berada dibawah Jabatan Sains komputer dan Jabatan Matematik diletakan di Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan.

Pengurusan Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan.

 

Mahasiswa/Mahasiswi Tahun 1 : Perkhidmatan Makmal Jabatan Matematik

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Untuk mendapatkan makluman lanjut kemudahan perkhidmatan Makmal Jabatan Matematik,
Sila muaturun :: [BUKU PANDUAN MAKMAL JABATAN MATEMATIK] makluman berkaitan untuk mendapatkan maklumat yang  terperinci. Sebarang urusan  perkhidmatan Makmal Jabatan Matematik, Sila hubungi Pegawai Sains Jabatan Matematik En. Wan Noor Azhar Wan Jusoh di talian 09-6683411 atau emelkan kepada wan_azhar@umt.edu.my.

 

“Screen Streaming” Makmal Jabatan Matematik

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Sukacita dimaklumkan, bagi membantu para pelajar untuk mendapatkan paparan yang jelas.Makmal Jabatan matematik telah menyediakan satu aplikasi bagi membolehkan pelajar mendapatkan paparan pengajaran di makmal dengan jelas.

:: Screen Streaming Makmal CERMAT
:: Screen Streaming Tablet Makmal CERMAT
:: Screen Streaming Makmal AL-SAFA

TARIKH-TARIKH PENTING BAGI PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR I (PITA)

TARIKH-TARIKH PENTING BAGI PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR I (PITA)

MTK 4998

KERTAS CADANGAN PITA I

 

SEMESTER I SESI 2013/2014

Aktiviti

Tarikh

Jangkamasa

Taklimat PITA oleh Penyelaras

9 Sept. 2013

2 jam

Pendaftaran PITA

8 Sept. 2013

17 Sept. 2013

10 hari

Penyediaan Kertas Saranan

9 Sept. 2013

12 Oct. 2013

5 minggu

Cuti Pertengahan Semester

13 Oct. 2013

19 Oct. 2013

1 minggu

Penyediaan Kertas Saranan dan Penyeliaan Berterusan oleh Penyelia

20 Oct. 2013

21 Dec. 2013

9 minggu

Penghantaran Borang Kelulusan Membentangkan Kertas Saranankepada PENYELARAS

1 Dec. 2013

5 Dec. 2013

5 hari

Penghantaran kertas saranan kepada penyelia. Penyelia akan menghantar salinan tersebut kepada pembaca  yang dilantik TANPAmelalui Penyelaras PITA(2 salinan proposal – 1 untuk penyelia dan 1 untuk pembaca)

8 Dec. 2013

12 Dec. 2013

1 minggu

 Pembentangan PITA dihadapan sekurang-kurangnya  3  pensyarah.(Jadual Mengikut Ketetapan Penyelia)

22 Dec. 2013

28 Dec. 2013

1 minggu

Penambahbaikan laporan PITA oleh pelajar dan dipantau oleh penyelia utama-       Penyerahan akhir kertas saranan kepada penyelia masing-masing

29 Dec. 2013

11 Jan. 2014

2 minggu

Penghantaran folder PITA lengkap kepada Penyelaras PITA-       Termasuk  kesemua borang penilaian markah pelajar.

12 Jan. 2014

16 Jan. 2014

5 hari

Kemasukan markah pelajar oleh Penyelaras PITA

Mengikut Ketetapan Pihak Akademik

Nota Bengkel “Mathematica For Beginners”

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Disertakan nota bengkel “Mathematica For Beginners”
:: Nota Mathematica
:: Bahan Bengkel
:: Mathematica Printed Tutorial

 

 

Saluran Komunikasi Sokongan Makmal Jabatan Matematik

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Bagi memudahkan komunikasi diantara pelajar, staf  berkaitan perkhidmatan Makmal Jabatan Matematik, FST, UMT. Satu ID Yahoo Messengger telah diwujudkan bagi pelajar serta mengemukakan sebarang pertanyaan dan khidmat sokongan Makmal Jabatan Matematik.
ID YM : mjmfst_umt@yahoo.com

 

 

Panduan Pemasangan Perisian R

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Kepada pelajar yang mengikuti kursus MTK 3008 (Dr Chee Chew Seng) Perisian R boleh didapati di laman web berikut:
http://cran.r-project.org/
Sila ikuti langkah berikut: Click Download R for Windows Click base Click Download R 2.14.1 for Windows (45 megabytes, 32/64 bit)
Selepas pasang R, sila pasang satu pakej yang bernama Rcmdr.
Sila ikuti langkah berikut: Click ikon R untuk start up R. Cari tab Packages -> Install package(s) -> Singapore -> Rcmdr
Untuk test sama ada pakej telah dipasang, cuba taip
library(Rcmdr)
dalam panel R Console.
Jika berjaya, R Commander akan muncul.
Sekian, terima kasih.